Anti-Seize

WEICON Anti-Seize

Yüksek performanslı montaj macunları ve montaj spreyleri

WEICON Anti-Size

Yüksek performanslı montaj macunları Korozyon koruması ve yüksek performanslı yağlayıcı. Özel formülasyon ve maddelerin küçük parçacıklar haline getirilmesiyle korunması gereken yüzeylerde pürüzlü derinlikleri doldurulur ve etkili bir şekilde sürtünmeye, aşnımaya, iz oluşumuna ve pasa karşı korur. Anti-Seize yüksek basınçlara karşı (230 N/mm²) dayanıklıdır ve -180°C ila +1.200°C arasında etkilidir.

WEICON Bakır Macun

Bakır Macun, her tür dişli ek yeri ve kayan yüzey için montaj yağlayıcısı olarak kullanılan, yüksek stres altındaki parçalar için bir koruma, ayırma ve yağlama maddesidir. Yüksek sıcaklıklarda ve korozif ortamlarda dahi, aşındırma korozyonu ve yapışma, etkin bir biçimde önlenir. Güçlü şekilde yapışkan macun, özel katkı maddeleri ve grafit ve bakır partiküllerinden mamul bir katı yağlayıcılar kombinasyonundan meydana gelir. Bu, dişli ek yerlerinde düşük sürtünme değerleri ve mükemmel ayırma özellikleri sağlar.

WEICON Anti-Seize “High-Tech“

(Gıda Onaylı)

 

Beyaz, metalsiz* korozyona karşı koruyan yüksek performanslı yağlayıcı madde. Metaller arasında elektrolitik korozyonu önler („soğuk kaynak“) ve -40°C ile +1.400°C arasında sıcaklıklara karşı dayanıklıdır. WEICON Anti-Seize „High-Tech“ optik açıdan metal içeren yağlayıcı maddelerin kullanılmak istenmediği, sağlık nedenlerinden dolayı nikelin kullanılamadığı ve elektro-kimyasal nedenlerden çinko içeren maddelerin kullanılamadığı durumlarda montaj işlemleri için uygundur. *Oran 0,1%‘in altındadır.